E-knihy – ProQuest Ebook Central

Trvalý prístup k e-knihám


27. 04. 2022 12.00 hod.
Od: Adriana Gersová

Na základe návrhov Akvizičnej komisie FMFI UK a zo zdrojov AK UK sa nám podarilo získať do trvalej akvizície e-knihy (aktuálna ponuka). Nájdete ich v online katalógu. Knihy sú trvale dostupné, nedajú sa sťahovať ako celok. Je možné si vytvoriť konto na platforme ProQuest Ebook Central a tak lepšie pracovať s rozčítanými knihami.