Úspešní riešitelia MO, FO, IO a TMF ocenení na pôde fakulty

Vyhodnotenie krajských kôl predmetových olympiád kategórie A z matematiky, fyziky, informatiky a Turnaja mladých fyzikov prebehlo na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.


25. 03. 2024 14.39 hod.
Od: Zuzana Chladná

V novozrekonštruovanej posluchárni F1 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky sme takmer presne po roku v piatok 15.3.2024  opäť privítali úspešných riešiteľov krajských kôl kategórie A v matematickej a fyzikálnej olympiáde, olympiáde v informatike a Turnaja mladých fyzikov. Tretie stretnutie tohto druhu na pôde FMFI vzbudzuje nádej, že sa nám na podarilo založiť novú tradíciu stretnutí talentovaných stredoškolákov na pôde fakulty.

Po úvodnom príhovore doc. Zuzany Chladnej, privítal prítomných študentov dekan fakulty FMFI UK, prof. Daniel Ševčovič. Vyjadril v ňom prianie stretnúť sa s týmito talentovanými študentmi nielen pri slávnostnom odovzdávaní diplomov, ale aj počas ich vysokoškolského štúdia na FMFI.

V spolupráci s propagačným oddelením fakulty, Regionálnym úradom školskej správy v Bratislave, predsedami krajských komisií jednotlivých súťaží a hlavne našich sponzorov firmy Slovenské elektrárne, a.s. (hlavný sponzor) a KVANT s.r.o, ANASOFT APR  s.r.o., Voxwise s.r.o a Ministerstva školstva sme pre úspešných riešiteľov pripravili diplomy a vecné ceny. Ceny študentom odovzdali predsedovia krajských komisií Dr. Martin Kollár (predseda KK MO), Mgr. Ľubica Letanovská (presedkyňa KK FO),  Dr. Michal Anderle (predseda OI), doc. František Kundracik (predseda OK TMF), zástupkyňa RÚŠS BA  a zástupcovia firiem Slovenské elektrárne a firmy KVANT.

Okrem súťažiacich naši sponzori podporili činnosť pedagógov a predsedov krajských komisií, pre ktorých pripravili vecné ceny.

Program stretnutia obohatila prednáška Je umelá inteligencia použiteľná v jadrových elektrárňach? , ktorú si pripravil Mgr. Peter Kertys, vedúci dátovej vedy v SE a absolvent FMFI. Na aktuálnu problematiku z oblasti umelej inteligencie následne nadviazal aj Dr. Vladimír Boža a to s prednáškou na tému  Dá sa AI veriť?

Záver stretnutia bol venovaný neformálnym rozhovorom v priestoroch skleníka pri malom občerstvení. Ocenení študenti tak mali príležitosť v priateľskej atmosfére bližšie spoznať svojich súperov, či utužiť priateľstvá, ktoré vznikli počas súťaží.

Veríme, že piatkovým slávnostným vyhodnotením súťaží z matematiky, fyziky a informatiky na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky  sme opäť vyslali signál, že si na našej fakulte vážime úspech mladých ľudí a radi ich uvítame v budúcnosti ako študentov na našej fakulte.

Fotogaléria z podujatia