Pavilón špičkových technológií UK Stavbou roka 2023

Pavilón špičkových technológií UK získal prestížne ocenenie Stavba roka 2023 v kategórii Uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavieb. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 21.3.2024.


25. 03. 2024 15.27 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Pavilón špičkových technológií UK bol vybudovaný v rámci riešenia projektu ACCORD  (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation). Predstavuje kľúčovú investíciu celého projektu riešeného v rámci spolupráce medzi STU a UK v Bratislave, bez ktorého by nebola možná úspešná realizácia projektu ACCORD. S rozlohou takmer 1800 štvorcových metrov sa  budova stane novou súčasťou Univerzity Komenského a jej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Technologické vybavenie budovy bude umožňovať realizovať špičkový výskum, najmä v oblasti nanotechnológií a pokročilých materiálov. Predstavuje zároveň prvú fakultnú investičnú akciu za ostatných 50 rokov.  

Pavilón má dve navzájom prepojené časti: výskumnú časť, kde budú umiestnené špičkové prístroje, ktoré boli tiež obstarané v rámci ACCORD. Ďalej administratívnu a konferenčnú časť s prednáškovými miestnosťami a novou aulou pre 90 účastníkov a ďalšími prednáškovými miestnosťami.  

Stavba bola navrhnutá architektom a projektantom Ing. Jánom Majerským, PhD. Realizovaná bola firmou KAMI PROFIT, s.r.o pod vedením Ing. Milína Kaňuščáka. Za našu fakultu si dovoľujem poďakovať profesorovi RNDr. Petrovi Kúšovi, DrSc., ktorý s veľkým úsilím a zápalom koordinoval výstavbu za UK a našu fakultu.