VEGA 2020

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020


29. 03. 2019 11.01 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je do 26.4.2019 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). 

Bližšie informácie