Podpora mladých vedeckých pracovníkov (MVP 2019) - výzva

Dátum uzavretia: 30.9.2019, 12:00 hod.


04. 06. 2019 09.54 hod.
Od: Martina Sandanusová

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila otvorenú vyzvú na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019. 

Dátum otvorenia: 31. 5. 2019
Dátum a čas uzavretia: 30. 9. 2019, 12:00

Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/otvorene-vyzvy/mvp-2019.html