APVV Slovensko - Francúzsko 2019

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.


02. 07. 2019 21.37 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 1.7.2019

Dátum uzavretia: 2.9.2019, 12:00 hod.

Zameranie a ciele výzvy:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 5 300 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 2 650 EUR na kalendárny rok projektu.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. február 2020. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 23 mesiacov.

Viac na: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2019.html