APVV Dunajská stratégia 2019

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike


15. 07. 2019 12.34 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum vyhlásenia výzvy: 8.7.2019
Dátum uzavretia výzvy: 20.9.2019, 12:00 hod. 

Zámery a ciele verejnej výzvy:

V rámci verejnej výzvy DS-FR 2019 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov multilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce medzi krajinami dunajského regiónu a Francúzska, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

 

  • prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom financovania mobility výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov;
  • prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne;
  • podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce;
  • poskytnúť možnosť mladým vedeckým pracovníkom z vyššie uvedených krajín spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru;
  • umožniť spoločnú účasť na európskych výskumných projektoch. 

Finančné podmienky:

 

  • 3 krajiny:  maximálna suma 10 000 EUR na celú dobu riešenia a 5 000 EUR na jeden kalendárny;
  • 4 krajiny: je maximálna suma 12 500 EUR na celú dobu riešenia a 6 250 EUR na jeden kalendárny rok
  • 5 krajín: maximálna suma 15 000 EUR na celú dobu riešenia a 7 500 EUR na jeden kalendárny rok

 

Doba riešenia:
Začiatok riešenia je 1.3.2020, doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 22 mesiacov. 


Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia-2019.html