Vyznamenanie SAV pre profesora Povinca

Slovenská akadémia vied, na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV, udelila prof. Pavlovi Povincovi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách.


23. 11. 2022 08.37 hod.
Od: Anna Komová

Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča dostal prof. Povinec pri príležitosti významného životného jubilea za vynikajúce výsledky vo výskume v oblasti jadrovej fyziky, a za zásluhy o vývoj a aplikácie jadrových metód v environmentálnych vedách v globálnom meradle, ako aj za jeho prínos v oblasti riadenia vedy. Prof. Povinec je uznávaným odborníkom v oblasti výskumu zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej fyziky, vybudoval špeciálne laboratória na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, ako aj v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu v Monaku, kde sa venoval výskumu morskej rádioaktivity, zorganizoval a zúčastnil sa viacerých oceánografických expedícií, opublikoval vyše 100 vedeckých prác s touto tématikou, a stal sa prvým slovenským oceanológom. Získal tiež nové poznatky o rádioaktivite životného prostredia, o vplyve jadrových elektrární na ich okolie, o radiačných následkoch havárií v Černobyle a vo Fukušime, a pod. Dosiahnuté výsledky prispeli k lepšiemu pochopeniu jadrových a environmentálnych procesov, a k širšiemu využitiu izotopov ako prírodných stopovačov. Výsledky výskumu opublikoval v uznávaných medzinárodných časopisoch (vyše 400 článkov registrovaných vo WoS, na ktoré je vyše 8000 citácií a h = 46). Ako prvý slovenský autor získal (so spoluautormi Katsumi Hirosem a Michiom Aoyamom) cenu American Publishers Awards for Professional and Scholarly Excellence za monografiu “Fukushima Accident: Radioactivity Impact on the Environment“. Viedol viacero medzinárodných projektov, prednášal na významných medzinárodných konferenciách, ktoré aj často organizoval, a vďaka aj ďalším aktivitám prispel k úspešnej prezentácii Slovenska v zahraničí.