Vesmírne teleso, ktoré mení naše predstavy o Slnečnej sústave

Medzinárodný tím, vrátane astronómov z Univerzity Komenského, publikoval pozorovanie meteoroidu z okraja Slnečnej sústavy, ktorý je zložený z kamenného materiálu, nie z ľadu.


14. 12. 2022 21.45 hod.
Od: Juraj Tóth

Novopublikovaná štúdia v Nature Astronomy od medzinárodného výskumného tímu vedeného D. Vidom z Western University of Ontario (Kanada), ku ktorej tiež prispeli P. Matlovič a J. Tóth z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie,  FMFI, Univerzity Komenského v Bratislave, ukázala, že jasný meteor, ktorý spôsobilo teleso pochádzajúce z okraja Slnečnej sústavy, bol zložený najmä z kamenného materiálu, nie z ľadu, čo koriguje dlhotrvajúce predstavy o vzniku Slnečnej sústavy.

Na okraji našej Slnečnej sústavy a na polceste k najbližším hviezdam sa nachádza zásobáreň ľadových objektov, známa ako Oortov oblak. Gravitačnými poruchami sa títo ľadových cestovatelia niekedy vydajú smerom k Slnku a my ich zo Zeme vidíme ako kométy. Vedci ešte nepozorovali žiadne objekty v Oortovom oblaku priamo, ale všetky telesá, ktoré doteraz prišli k Slnku z tohto smeru, boli zložené najmä z ľadov.

Teoreticky je základ pochopenia začiatkov našej Slnečnej sústavy postavený na tom, že v týchto vonkajších oblastiach existujú iba ľadové objekty a nie telesá pochádzajúce z kamenného materiálu podobného asteroidom.

To sa zmenilo minulý rok, keď medzinárodný tím vedcov zachytil snímky a videá kamenného meteoroidu, ktorý preletel oblohou nad kanadskou provinciou Alberta ako veľmi jasný meteor - bolid. Vedci odvtedy štúdiom trajektórie bolidu dospeli k záveru, že pôvod objektu je až v Oortovom oblaku. Tento objav podporuje odlišný model formovania Slnečnej sústavy, ktorý predpokladá, že značné množstvo kamenného materiálu koexistuje s ľadovými objektami v Oortovom oblaku.

Výsledky poukazujú na dôležitosť pozorovaní a analýzy meteorov vnikajúcich do zemskej atmosféry, ktorej sa venuje aj globálna sieť AMOS (All-sky Meteor Orbit Network) vyvinutá a prevádzkovaná tímom z Astronomického a geofyzikálneho observatória v Modre a oddelenia astronómie a astrofyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Zistenia boli zverejnené v prestížnom časopise Nature Astronomy. DOI: 10.1038/s41550-022-01844-3 

Ďalšie informácie Western News - ‘Unexpected’ space traveller defies theories about origin of Solar System (westernu.ca)
 

Autori: Pavol Matlovič a Juraj Tóth