Verejná inauguračná prednáška - doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD. (23.10.2023)

v pondelok 23.10.2023 o 14:00 hod. v posluchárni C


04. 10. 2023 15.54 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, 

sa uskutoční dňa 23. októbra 2023 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14,00 hod. verejná inauguračná prednáška doc. Mgr. Radoslava Harmana, PhD., pracovníka Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

"Optimal designs of experiments on finite spaces"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.