Úspechy na ŠVOČ v matematike a informatike

Študenti FMFI UK uspeli na celoštátnom kole ŠVOČ v matematike a informatike, ktorá sa uskutočnila 21.5-23.5 2023 v Liberci.


23. 05. 2023 23.39 hod.
Od: Peter Babinec

Celoštátne kolo ŠVOČ v matematike a informatike sa uskutočnilo v dňoch 21.5-23.5 2023 na Technickej univerzite v Liberci, pod záštitou Českej matematickej spoločnosti, Slovenskej matematickej spoločnosti a Jednoty českých matematikov a fyzikov. Súťaže sa zúčastnilo 7 študentov FMFI UK.

Najúspešnejšou bola naša študentka Zuzana Mačicová (školiteľ prof. Roman Ďurikovič) so svojou prácou „Kinematics of quadruped robot Artaban“ -  získala 1. miesto v sekcii I3 Počítačová grafika a počítačové videnie.

Úspešní boli aj ďalší naši študenti, v sekcii I2 Umelá inteligencia Tomáš Bišťák (školiteľ doc. Martin Homola) získal 2. miesto  s prácou „ Characterizing Malware Samples by Concept Learning“ a Viktória Ondrejová (školiteľ Mgr. Marek Šuppa) získala 3. miesto s prácou „A Slovak News Summarization Dataset“.

Čestné uznanie získali Laura Hajzoková (školiteľ doc. Viktor Witkovský) s prácou „Method comparison for numerical  a inversion of Laplace transform“ v sekcii M7 Aplikovaná matematika — numerická analýza,  Matúš Zubčák (školiteľka doc. Edita Máčajová) s prácou „Kászonyiho funkcia pre Isaacsove a zovšeobecnené Blanušove snarky“ v sekcii M6 Matematické štruktúry — teória grafov a kombinatorikaJán Glut (školiteľ doc. Richard Kollár) s prácou „Self-organization in a generalized traffic model“ v sekcii M3 Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika.

Našim úspešným študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu fakulty.

Kompletné výsledky súťaže SVOČ