Matfyzáčik 2023 - denný klub

pre deti zamestnancov FMFI UK v dňoch 10.7.-14.7.2023 a 21.-25.8.2023 v priestoroch fakulty


31. 03. 2023 16.58 hod.
Od: Soňa Gažáková

Prvý turnus 10.7.-14.7.2023 max 25 deti zamestnancov vek 8-14, cena: zadarmo.
Druhý turnus 21.-25.8.2023 max 25 deti zamestnancov vek 8-14, cena: zadarmo.


FMFI UK aj tento rok organizuje denný klub detí  

Základné informácie:  

  • Ráno sa budeme stretávať medzi 8:30 a 8:50. Miesto Vám príde v inštrukciách pred táborom.
  • Na obed Vám deti odovzdáme približne o  11:30 (v závislosti od programu). Na obed sme vyčlenili 1 hodinu, t.j. 60 min. 
  • Preberanie detí na poobedňajší program bude prebiehať znova na určenom mieste. Záverečný program dňa by mal končiť medzi 14:00 a 15:00.
  • Prosíme Vás, aby ste svojmu dieťaťu zabezpečili na každý deň fľašu s  ekutinou (kvôli dodržiavaniu pitného režimu) a malú desiatu. 
  • Program stále tvoríme, ale nudiť sa nebudeme ... ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

 Prihlášky: 

V prípade otázok môžete kontaktovať:

Soňa Gažáková
mail: taborfmph.uniba.sk
tel.: 0907 149 365
miestnosť: F1 116
klapka: 774

Lýdia Hindická
mail: taborfmph.uniba.sk
miestnosť: F2 10
klapka: 619