Majáles (27.5.2022)

v piatok 27.5.2022 od 14:00 na parkovisku pavilónu matematiky


11. 05. 2022 14.56 hod.
Od: Stanislav Griguš

Pre ľahšiu organizáciu akcie a väčšie potešenie všetkých prihláste sa prosím cez formulár na Majáles 2022.

TRI SÚŤAŽE:

BRAVČOVO – HOVÄDZIA FÚZIA – SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU 

  • Súťaž skupín – počet kuchárov a pomocníkov neobmedzený
  • Navarené do 15:00
  • Prihlásení účastníci si zabezpečia pomôcky aj suroviny – náklady spojené s kúpou surovín bude preplácať o.z. Alumni FMFI cca do výšky 100 €

MÚČNE UNIVERSUM – SÚŤAŽ V PEČENÍ KOLÁČIKOV 

  • Súťaž jednotlivcov
  • Koláč je potrebné priniesť do 16:00

OLYMPIÁDA 

  • Súťaž skupín – ideálne päťčlenné družstvá
  • Budú pripravené disciplíny kde si preveríte svoje športové zručnosti a zabavíte sa.
  • Športy pre všetky vekové kategórie - hod granátom, diskom, streľba z luku, piškvorky, domino, ...
  • Začiatok športových aktivít cca 14:00


ČASOVÝ ROZPIS AKCIE:

14:00 – 16:00 Športová olympiáda v areáli Fakulty – 5 disciplín  - lukostreľba, streľba zo vzduchoviek, piškvorky, diskgolf, hod granátom – súťažia družstvá ideálne 3 až 5 členné. Zapojiť sa musí každý člen družstva aspoň v jednej disciplíne a v každej disciplíne sa počítajú body najlepšieho člena. Súčasťou športovej olympiády je aj kvíz, ktorý bude v programe o 16:00 pri hlavnom pódiu.

15:00 Zahájenie programu na hlavnom pódiu

15:00 Ochutnávka gulášov – každý účastník si zakúpi hlasovací lístok, ktorý ho oprávňuje ochutnať všetky guláše v ponuke, prípadne si vybrať iba jeden podľa sympatii. Tento hlasovací lístok sa potom odovzdá v informačnom stánku. Podľa týchto hlasov potom vyhodnotíme súťaž o najlepší guláš.

15:30 Natáčanie hromadnej scény k Matfyz movie – ide o propagačné video pre budúci akademický rok, ktoré má v sebe aj scénu s pozorovaním štartu rakety, pričom publikum tejto scény budú hrať účastníci Majálesu. Prosíme Vás o súčinnosť, čím viac nás bude tým väčšiu silu ukážeme.

16:00 Ochutnávka koláčov - každý účastník si zakúpi hlasovací lístok, ktorý ho oprávňuje ochutnať všetky 3 vybrané koláče v ponuke, prípadne si vybrať iba jeden podľa sympatii. Tento hlasovací lístok sa potom odovzdá v  nformačnom stánku. Podľa týchto hlasov potom vyhodnotíme súťaž o najlepší koláč.

16:00 – 17:00 Vedomostný kvíz – tento kvíz je súčasťou športovej olympiády, keďže okrem svalov chceme precvičiť aj Vaše mozgy.

17:00 - 20:00 LH Paprčkovci - tanečnú zábavu rozprúdi ľudová hudba Paprčkovci spolu s tanečným párom ľudového tanca.

20:00 -24:00 DJ Pohoda – voľná zábava

Počas akcie bude možné si na mieste zakúpiť pivo, kofolu aj víno.