FMFI úspešné na CFA Research Challenge 2023

Študenti FMFI vyhrali regionálne kolo CFA súťaže a vítazstvo im zabezpečilo postup do EMEA subregionálneho kola.


14. 02. 2023 11.18 hod.
Od: Zuzana Chladná

Globálna súťaž CFA Institute Research Challenge, ktorú organizuje medzinárodná organizácia CFA Institute, každoročne ponúka študentom vysokých škôl príležitosť zmerať si svoje vedomosti a schopnosti v oblasti finančnej analýzy a oceňovania firiem. Dňa 9. februára 2023 sa konal už 4. ročník lokálneho finále tejto súťaže pod záštitou CFA Society Slovakia. V tomto roku slovenské tímy oceňovali firmu MOLL Group.

Našu fakultu reprezentovali študenti tretieho ročníka študijného programu ekonomickej a finančnej matematiky Filip Blaho, Michal Drgoň, Martin Maslan, Martin Siska a Oliver Vladovič.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl. V prvom kole tímy vypracovali komplexný písomný report, ktorého obsahom bola analýza firmy a príslušného odvetvia, finančná analýza, valuácia, analýza rizík a investičné odporúčanie (Buy, Hold, Sell). V druhom kole súťaže tímy prezentovali a obhajovali svoj report v anglickom jazyku pred porotou zloženou z odborníkov z finančného sektora. Otázky porotcov v následnej diskusii preverili študentov nielen z nadobudnutých znalostí, ale aj ich schopnosti pohotovo reagovať na problémy z oblasti finančnej analýzy firmy MOLL Group. Druhého kola súťaže sa ako čestný hosť zúčastnil aj viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.

Tímu z FMFI sa súťaži  darilo, medzi konkurenciou z ekonomicky zameraných fakúlt a univerzít  (FM UK, TUKE Košice, EUBA) obsadili 1. miesto.  Víťazstvo im zabezpečilo postup na EMEA subregionálne kolo.

Súťaž predstavuje veľmi dobrú ukážku prepojenia teórie s praxou, nakoľko ide o úlohu, ktorú bežne vypracovávajú zamestnanci investičných bánk. Našim študentom pri príprave na súťaž pomáhal ako ich mentor náš bývalý študent a v súčasnosti externý pedagóg RNDr. Ing. Marcel Imrišek, CFA a zo strany katedry aplikovanej matematiky a štatistiky sa príprave študentov na túto súťaž dlhodobo venuje doc. Zuzana Chladná.

Ďakujeme našim študentom a kolegom za reprezentáciu. Budeme im držať prsty v ďalšom kole súťaže. Veríme, že tento úspech povzbudí ďalších našich študentov všetkých ročníkov, aby sa aj oni do tejto študentskej súťaže zapojili.

 

 

 

 

 

 

o-fakulte/uspechy-fakulty/browse/1/