Dve dámy nominované na Slovenku roka

Časopis Slovenka opäť vyhlásil čitateľskú anketu Slovenka roka, v ktorej je tento rok nominovaných 27 dám v 9 kategóriách. V dvoch kategóriách má zastúpenie aj Univerzita Komenského v Bratislave.


Docentka na Katedre informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bronislava Brejová je nominovaná v kategórii veda a výskum. Venuje sa oblasti bioinformatiky, najmä počítačovej analýze DNA. Absolvovala magisterské štúdium informatiky na Univerzite Komenského a bioinformatike sa začala venovať počas doktorandského štúdia na University of Waterloo v Kanade a postdoktorandského pobytu na Cornell University v USA.

Trénerka kanoistiky a členka Klubu dunajských vodákov Slávia UK Bratislava Mária Potočná je nominovaná v kategórii šport. Vyštudovala matematiku a teoretickú informatiku na Prírodovedeckej fakulte UK. Profesijne sa venovala informatike. Od roku 1970 je aktívnou členkou Klubu dunajských vodákov Slávia UK Bratislava so zameraním na vodný slalom a zjazd na divokých vodách. Pôsobila tu ako trénerka žiakov a mládeže do 23 rokov popri zamestnaní. Od roku 2011 je medzinárdnou rozhodkyňou ICF.

Hlasovanie je možné na webe súťaže.