Výstava: Dáta & Umenie

Fakulta má za sebou ďalší úspešný ročník súťaže Dáta & Umenie a v pavilóne F1 z nej vznikla aj výstava, ktorú si môžete pozrieť.


05. 05. 2023 13.58 hod.
Od: Petra

Pri štúdiu na matfyze sa človek nutne stretne s prácou s dátami. Aby preskúmal a objasnil poznatky zo svojich dát, prichádza na rad ich vizualizácia. No a koľkým z nás sa stalo, že sme svoju dátovú vizualizáciu prirovnávali k dielam moderného umenia v galériách? A to navyše zobrazovala niečo vedecky zaujímavé alebo inak užitočné či zmysluplné? Keď sa do toho zapojí prirodzená zvedavosť a súťaživosť, naskytne sa nasledujúca otázka.

Aká vizualizácia dát je tá najzaujímavejšia, najoriginálnejšia, či dokonca najkrajšia? 

Túto otázku sme položili našim študentom. Odpovede sme dostali vo forme súťažných príspevkov v súťaži Dáta & Umenie 2022 a 2023, z ktorej vznikla výstava pozostávajúca z výberu 20 dátových vizualizácií. Dokopy sa zapojilo 38 študentov našej fakulty a 4 neštudenti spolu s 32 súťažnými príspevkami. Okrem slovenských študentov sa zapojila aj jedna zahraničná študentka. Na prvých miestach určených študentským hlasovaním bol pomer žien a mužov 1:1 a pomer žien a mužov všetkých príspevkov bol 14:28. Zo zapojených študentov bolo 19 študentmi bakalárskeho štúdia, 10 magisterského štúdia a 9 doktorandov. Z toho 14 bolo na fyzikálnom odbore, 13 na matematickom a 11 na informatickom. Možno bude niekedy niekto vizualizovať tieto dáta?

Autorka súťaže je Petra Macková a na organizácii sa pod záštitou Študentskej Komory Akademického Senátu podieľali aj Róbert Belanec, Martin Vankó, Iryna Zabaikina, Veronika Turiničová, Filip Janák a Adam Otruba.