CESCG’23: EXPO – ACADEMY – SEMINAR

Na Smolenickom zámku prebehol už 27. ročník medzinárodnej konferencie študentov a profesionálov v oblasti visual computing pod názvom CESCG.


08. 05. 2023 15.06 hod.
Od: Andrej Ferko

V piatok 28. apríla sa na Smolenickom zámku začal už 27. ročník medzinárodnej konferencie študentov a profesionálov v oblasti visual computing pod názvom CESCG.

Zameraný bol na počítačovú grafiku, videnie, rozšírenú realitu a výpočtovú geometriu. Hneď prvý deň sa uskutočnila interaktívna výstava CESCG’23 EXPO. Inovatívne firmy z Čiech, Rakúska a Slovenska sa podelili o svoje skúsenosti a predstavili inšpiratívne produkty. EXPO ponúka jedinečnú možnosť stretnúť najlepších profesionálov v odbore a naučiť sa mnoho nového. Na EXPO bol bezplatný vstup pre všetkých účastníkov, potrebná bola registrácia na stránke Tickets | CESCG. Náhľad do predchádzajúcich ročníkov CESCG EXPO, ktorý sa (kvôli pandemickým obmedzeniam) naposledy uskutočnil v roku 2019, ponúka náš Youtube kanál.

Počas víkendu sa v dňoch 29. – 30.4 opäť uskutočníila aj novinka CESCG'23 ACADEMY, ktorá tento rok ponúkla výnimočne zaujímavú sériu workshopov a tutoriálov:

Vulkan (Johannes Unterguggenberger): Celý deň tipov, trikov a programovania s novým štandardom graphics API,
WebGPU (Žigo Lesar, Lucas Melo a Lukáš Herzberger): Celodenné programovanie a experimentovanie s nástupcom WebGL,
Designing Thinky Games (Ján Tóth): Celý deň o dizajne logických hier a Puzzlescripte,
Making Music with Math and Code (Petr Mindek a Martin Ilčík): Doobedné hranie s modulárnymi syntetizátormi a algoritmická kompozícia hudby,
NeRF (Torsten Sattler): Úvod do neural radiance fields – najrýchlejšie sa vyvíjajúcej výskumnej oblasti vo vizuálnych výpočtoch. 

Akadémia bola spoplatnená sumou 20€ /deň a bola potrebná registrácia v časti Tickets | CESCG

Zvyšné dva dni 1. – 2. 5. sa zavŕšil vedecký program seminára s podporou TU Wien, Slovenskej informatickej spoločnosti, VRVIs a KAUST. Najlepší študenti počítačovej grafiky a videnia z univerzít z rozličných kútov Európy prezentovali  svoj výskum a zdokonaľovali si prezentačné a publikačné schopnosti. Študentom prednášal aj pozvaný hosť zo zahraničia: profesor Torsten Sattler, ktorý pôsobí na ČVUT v Prahe a vo svojom výskume sa venuje vizuálnej lokalizácií zo špeciálnym dôrazom na zachovanie súkromia a vizuálnu bezpečnosť.

CESCG je skratka pre Central European Seminar on Computer Graphics. Pre účastníkov predstavuje prvý krok na medzinárodnom vedeckom poli. Zároveň sa snaží motivovať ich pre vedeckú kariéru a prispieť tak k rozvoju výskumu a výuky počítačovej grafiky v strednej Európe. Vedecký program zastrešujú: Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Viedenská technická univerzita v spolupráci s ďalšími univerzitami. EXPO, Akadémia a študentský seminár tvoria už niekoľko rokov vzájomne sa dopĺňajúcu trojicu, ktorá spoločne vytvára hlboké zážitky, znalosti a skúsenosti pre (nielen) študentov visual computingu. Ich články vidno na https://cescg.org/library/ i na celosvetovom grafickom portali https://kesen.realtimerendering.com/.


Fotogaléria z podujatia

 

Výsledky tohtoročnej súťaže: 

  • Best poster: MATEJ HALINKOVIČ, Slovak Technical University - EXPLAINABLE SEGMENTATION OF HISTOLOGICAL STRUCTURES IN HEART TISSUE
  • Best scientific video: SAIP-CAN HASBAY, Vienna University -TRANSLUCENT MATERIAL PARAMETER ESTIMATION
  • 3rd best presentation: BARNABÁS BÖRCSÖK, Budapest University of Technology - CONTROLLING 2D LAPLACIAN EIGENFLUIDS
  • 2nd best presentation: SAIP-CAN HASBAY, Vienna University - TRANSLUCENT MATERIAL PARAMETER ESTIMATION
  • Best presentation: MATĚJ SAKMARY, Czech Technical University - REAL-TIME RENDERING OF ATMOSPHERE AND CLOUDS IN VULKAN
  • 3rd best paper: UROŠ ŠMAJDEK, University of Ljubljana - FOEVATED RTX RAY TRACING IN VIRTUAL REALITY
  • 2nd best paper: MATĚJ SAKMARY, Czech Technical University - REAL-TIME RENDERING OF ATMOSPHERE AND CLOUDS IN VULKAN
  • Best paper: SAIP-CAN HASBAY, Vienna University - TRANSLUCENT MATERIAL PARAMETER ESTIMATION