Alexandra Dyalee pozvaná na britskú ambasádu

Naša študentka matematiky Alexandra Dyalee (née Zavadská) bola na základe dvoch nezávislých nominácii pozvaná do rezidencie veľvyslanca Jeho Veličentsva Nigela Bakera na študentský trh s názvom Ženské líderky v digitálnej dobe – inkubátor nápadov.


14. 03. 2023 13.55 hod.
Od: Stanislav Griguš

Alexandra na ambasáde prezentovala jednak svoje doterajšie výsledky v matematickej vede, no nielen tie. Alexandra je autorkou konceptuálno—expresionistickej série malieb prepajájúcich matematiku a umenie ARS RATIONIS: CONCORDIA, ktorá bude už v apríli vystavená v bratislavskom Artfore. Okrem toho Alexandra zaujala článkom popularizujúcim vysokú matematiku, publikovanom v aktuálnom marcovom čísle časopisu QUARK.
Mrzí ma uvedomovať si mentálnu bariéru, keď sa pohybujem od sveta matematikov k širokej verejnosti. Akoby sa jej ľudia báli, a po prvom počutí zahadzovali príležitosti niečo sa o nej dozvedieť, aj v každodenných rozhovoroch. Preto som napísala článok, ktorým nám chcem ukázať, že je nám blízka – vo svojej forme ju dokonca možno prirovnať k hudbe,“ tvrdí o svojom článku Alexandra.

V neposlednom rade Alexandra skúma Aspergerov syndróm z pohľadu neurovied, čo publiku predviedla prezentáciou svojho článku Dve strany mince Aspergera (QUARK, máj 2022) a jej vedeckej ašpirácie do stredoeurópskeho konzorcia kognitívnych vied MEi: CogSci.

O Aspergerovom syndróme máme dodnes veľmi zúženú predstavu. Vieme niečo o jeho prejavoch, ale iba minimum o tom, ako skutočne funguje mozog ľudí na autistickom spektre. Preto nám môže unikať fakt, že je zásadný rozdiel v kognitívnom profile mužov a žien na autistickom spektre, alebo  prečo AS u vysoko-funkčných ľudí často vedie až k drastickému vyhoreniu,“ vyjadruje sa Alexandra k syndrómu, ktorým sa sama verejne prezentuje.

Celkový dojem z podujatia Alexandra hodnotí nadmieru spokojne. „Bola som až dojatá, keď som zrazu bola medzi všetkými tými ľuďmi, ktorí oddane pracujú na niečom, na čom im záleží,“ priznáva.

Alexandre srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu fakulty a vo všetkých jej projektoch jej držíme palce.

Osobná webstránka nominovanej študentky: https://a-dyalee.com.