Mgr. Zuzana Kovaľová z FMFI študentskou osobnosťou Slovenska

Študentskou osobnosťou Slovenska ak. r. 2014/2015 v kategórii Informatika, matematicko-fyzikálne vedy sa stala doktorandka z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie.


15. 12. 2015 10.30 hod.
Od: Ján Urban

Dňa 14.12.2015 sa konalo pod záštitou prezidenta SR – J.E. Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie pod odbornou garanciou Slovenskej Akadémie vied slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu

Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2014/2015.

S radosťou môžeme oznámiť, že v Pálfffyho paláci v kategórii Informatika, matematicko fyzikálne vedy si prebrala cenu naša doktorandka, Mgr. Zuzana Kovaľová z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie.

Srdečne blahoželáme