Nelineárne programovanie / Milan Hamala, Mária Trnovská


17. 09. 2012 11.08 hod.

Čitatelia publikácie Nelineárne programovanie sa oboznámia s klasickými i modernými metódami nelineárneho programovania. Kniha môže slúžiť ako vysokoškolská učebnica nelineárneho programovania pre potreby študentov študijných programov ekonomickej a finančnej matematiky, ako aj inžinierskych a prírodovedných zameraní. Je zdrojom informácií pre všetkých záujemcov o problematiku nelineárneho programovania a optimalizačných metód.

Vydavateľstvo: EPOS
ISBN: 9788080579869
Rok vydania: 2012

Ďalšie informácie