APVV - VV MVP 2024

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV MVP 2024


18. 03. 2024 14.45 hod.
Od: Martina Chovancová

Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 3. 2024
Dátum a čas uzavretia: predĺžené do 31.7.2024, 12:00 (pôvodný termín 28. 6. 2024, 12:00)
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-mvp-2024.html

Zámery a ciele verejnej výzvy
Verejná výzva VV MVP 2024 je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov. Základnou snahou agentúry v tejto výzve je zvýšiť podporu projektov výskumu a vývoja u mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí. Verejná výzva VV MVP 2024 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“). Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.