Magisterské a doktorandské štipendiá na Univerzite Innsbruck

výzvy na podávanie prihlášok pre akademický rok 2023/2024 s uzávierkou 3.3.203


06. 12. 2022 18.06 hod.
Od: Juraj Tóth

Boli otvorené a zverejnené 2 Výzvy na podávanie prihlášok a to na magisterské a doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck, na akademický rok 2023/24, na letný alebo zimný semester. 

Uzávierka prihlášok 3.3.2023 na OMV RUK. 

Bližšie informácie nájdete na stránkach UK