Akcia Rakúsko - Slovensko: štipendiá a projekty

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní: výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu, podávanie žiadostí do 15.3.2022


14. 02. 2022 09.54 hod.
Od: Juraj Tóth

v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. 

Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinári SAIA: 

 • Štipendiá do RAKÚSKA - výskumné pobyty a projektová spolupráca
  17.2.2022 (štvrtok) o 14:00 h. - (link - https://bit.ly/3H0Ufvr

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách: 

 • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2022 môžu uchádzať študenti a doktorandi z prírodných vied a príbuzných odborov (medicína, veterinárne lekárstvo, pôdo- a poľnohospodárstvo). 

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne. 

Základný harmonogram tejto výzvy je: 

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2022
 • Výber štipendistov: koncom apríla 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie. 

Základný harmonogram tejto výzvy je: 

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2022
 • Schvaľovanie projektov: koncom apríla 

Z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/).