UK pripravuje postupný návrat k prezenčnej výučbe

Bratislava 25. januára 2022: Krízový štáb UK dnes prijal opatrenia na letný semester akademického roka 2021/2022. Univerzita Komenského v Bratislave predkladá príslušným RÚVZ návrh v takomto znení:


  1. V letnom semestri prezenčná výučba. V letnom semestri odporúča krízový štáb prezenčnú výučbu. Bližšie detaily určia dekani a dekanky fakúlt. V odôvodnených prípadoch môžu niektoré vzdelávacie činnosti naďalej prebiehať online.
  2. Prvé tri týždne ešte online. Do 6. marca ešte odporúčame využiť dištančnú/online výučbu na základe predikcií výskytu variantu omikron a súčasne chrípky.
  3. Ak sa necítite dobre, ostaňte doma. Prosíme vyučujúcich, aby počas prezenčnej výučby zohľadnili odôvodnenú neprítomnosť študentov zo zdravotných dôvodov.
  4. Internáty v režime OTP. Internáty budú fungovať ako doteraz v režime OTP. Ďalšie pravidlá sa budú upravovať podľa závažnosti situácie. Študenti, ktorí v septembri odišli z internátov, môžu opätovne požiadať o ubytovanie v rámci voľných kapacít.
  5. Dávajme si pozor. Študenti a zamestnanci sú povinní nosiť rúška alebo respirátory v súlade s nariadeniami ÚVZ SR. Správcovia budov zároveň zabezpečia častejšiu dezinfekciu a vetranie miestností. Študentom aj zamestnancom dôrazne odporúčame očkovanie proti COVID-19.

Aktualizácia 28. januára 2022: RÚVZ Bratislava a RÚVZ Martin zaslali univerzite stanovisko, že sa v plnej miere stotožňujú s prijatými závermi krízového štábu. Pri nastavovaní výučby a prevádzky bude preto UK postupovať podľa prijatého rozhodnutia krízového štábu. 

Rozhodnutie Krízového štábu UK.