Opustil nás docent Svetozár Kalavský

vo veku 81 rokov nás v pondelok 31.1.2022 opustil náš dlhoročný kolega a priateľ doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc.


04. 02. 2022 11.23 hod.
Od: Daniel Ševčovič

S hlbokým smútkom sme prijali správu, že v pondelok 31.1.2022 nás po dlhšej a ťažkej chorobe navždy opustil vo veku 81 rokov náš dlhoročný kolega a dobrý priateľ docent RNDr. Svetozár Kalavský, CSc.

V deväťdesiatych rokoch pôsobil ako prodekan fakulty a prorektor Univerzity Komenského. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj fakulty i celej univerzity. Svetozár Kalavský sa významnou mierou zaslúžil aj o rozvoj digitálnych a nasadenie informačných technológií na fakulte aj na UK, zakladal moderné knižničné informačné systémy. 

Posledná rozlúčka s docentom Kalavským sa uskutoční v stredu 9. februára 2022 o 13:15 hod. v bratislavskom krematóriu.