10 slovenských vedcov, 10 rozhovorov, 10 výziev

Pod názvom 10-10-10 vyšla kniha rozhovorov s desiatimi významnými slovenskými vedcami, medzi ktorými nechýbajú vedci z FMFI UK - Juraj Tóth a Martin Takáč.


11. 02. 2022 12.21 hod.
Od: Martin Takáč

Publikácia vyšla pod hlavičkou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja. 

Knižka obsahujúca desať rozhovorov s výnimočnými slovenskými vedcami, ktoré pred časom robila Andrea Settey Hajdúchová, vyšla oficiálne včera 10. februára 2022 pod názvom 10 – 10 – 10, s podtitulom 10 slovenských vedcov, 10 rozhovorov, 10 výziev.  

Okrem tlačenej verzie, ktorá je nepredajná a bude možné získať ju v rôznych súťažiach portálov Veda na dosah a Quark, si knižku môže prečítať každý aj v elektronickej podobe. Link na portál Veda na dosah, kde je elektronická verzia knihy k dispozícii pre všetkých a voľne (zdarma) na stiahnutie vo formátoch pdf a epub: https://vedanadosah.cvtisr.sk/publikacie/10-10-10/ 

Základná anotácia o knihe na portáli Veda na dosah 

Info z Faceboook profilu Quarku o knihe 

Tlačová správa v agentúrach a na webe ministerstva školstva