Počítačové videnie / Elena Šikudová, Zuzana Černeková, Wanda Benešová a kol.


01. 12. 2014 23.09 hod.

Vizuální detekce a rozpoznávání objektů patří v posledním desetiletí mezi největší výzvy počítačového vidění. Potenciální uplatnění systémů detekce a rozpoznávání objektů je velmi široké od bezpečnostních systémů, medicínské techniky, průmyslových aplikací přes robotiku až po rozšířenou realitu a mnohé další.

Cílem této knihy je přinést čtenáři přehled základní teorie vizuální detekce a rozpoznávání objektů spolu s příklady nových aplikací.

Úkolem předzpracování obrazu je odstranění nežádoucích a pro další zpracování rušivých jevů jako jsou např. šum v signálu, zvýraznění j informace (např. kontur objektů), která je relevantní a naopak potlačení informace, která není relevantní z pohledu dané úlohy.

Cílem dalšího stupně zpracování je výpočet příznaků, které budou dobře reprezentovat obrazovou informaci dostatečně reprezentativním a diskriminativním způsobem tak, aby v dalším rozhodovacím stupni mohl klasifikátor na základě vektoru příznaků správně rozhodnout o příslušnosti ke třídě.

Poslední část monografie je věnována teorii barvy a lidského vizuálního vnímání. Samostatnou kapitolou je vizuální „výraznost“ (saliency) v obraze a sledování pozornosti pozorovatele. Kolorimetrie a modely různých barevných prostorů uzavírají tuto část.

Vydavateľstvo: Wikina Praha
ISBN: 978-80-87925-06-5
Rok: 2014

Ďalšie informácie