Aplikovaná štatistická inferencia I.. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky / Stanislav Katina, Miroslav Králík, Alena Hupková


01. 09. 2015 22.28 hod.
Od: Tomáš Vinař

Dnešný antropologický výskum sa bez uplatnenia štatistického uvažovanie nezaobíde. I keď sa väčšina biológov, lekárov ani antropológov štatistikmi nikdy nestanú, výsledky výskumov i možnosti ich publikácie na správnom usporiadaní a štatistickom spracovaní dát silno závisia. Kľúčovým pre obojstranne úspešnú spoluprácu preto je na strane týchto odborov porozumieť základom štatistických postupov, vedieť sa vyjadrovať aspoň základnou štatistickou terminológiou a vedieť štatistikovi vysvetliť svoj výskumný zámer; na strane štatistika potom pochopiť podstatu zamerania jednotlivých odborov, charakter ich metodológie a typické problémy, s ktorými sa po štatistickej stránke stretávajú. Jedným z cieľov tejto knihy je podporiť kladný prístup mladých ľudí k využívaniu štatistických prostriedkov v antropológii a ďalších odboroch a umožniť ich aplikáciu v prostredí programu R, univerzálneho výpočtového prostredia, voľne dostupného všetkým. Táto kniha nie je „kuchárskou knihou“ (pretože matematická štatistika nie je knihou receptov alebo návodov), nie je ani „teoretickou matematickou štatistikou“ (pretože teória je vysvetlená prostredníctvom príkladov pochádzajúcich z reality praxe biologickej antropológie) a nie je ani „učebnicou prostredia R“ (pretože program R je v knihe použitý len ako nástroj, prostredníctvom ktorého sú riešené reálne situácie). Čím teda kniha je? Kniha je unikátnou kombináciou sily teoretického základu matematickej štatistiky implementovaného v prostredí R s cieľom pochopiť a riešiť praktické situácie z biologickej antropológie (ako aj biológie a medicíny).

Vydavateľstvo: MUNI Press, Brno
ISBN: 978-80-210-7752-2
Rok vydania: 2015

Ďalšie informácie