WIUC Rím 2021

World InterUniversities Championships v Ríme opäť s aktívnou účasťou študentov aj zamestnancov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.


06. 12. 2021 13.36 hod.
Od: Tomáš Kuchár

Po ročnej prestávke sa naši študenti zúčastnili na medzinárodnej športovej súťaži univerzít (celkovo 44) WIUC Rím 2021, kde úspešne reprezentovali nielen našu fakultu ale aj univerzitu spolu s inými študentami ostatných fakúlt.

Univerzita Komenského opäť zopakovala celkové víťazstvo z pred dvoch rokov na ktorom sa aktívne podieľali aj študenti FMFI, ktorí nás reprezentovali hlavne vo futbale, volejbale, plávaní a basketbale.

Vďaka patrí nie len študentom, ale aj členom Katedry telesnej výchovy a športu, ktorí pokryli a zabezpečili organizačne celú výpravu pod záštitou univerzity. Výprava celkovo počítala viac ako 120 športovcov, trénerov a členov organizačného výboru. 

Podrobnosti o účasti UK na súťaži nájdete na webe UK.