Riešenie projektu MaTeK na FMFI UK

Aktuálne video prezentuje bližší pohľad na prácu koordinujúceho pracoviska celého projektu.


31. 03. 2022 17.25 hod.
Od: Tünde Kiss

Začiatkom roka riešiteľský tím Horizon 2020 projektu MaTeK informoval o projekte a jeho aktivitách, ktoré v roku 2021 organizovali, v rámci konzorcia. V aktuálnom videu získate bližší pohľad na prácu koordinujúceho pracoviska celého projektu. V rámci Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky sme vytvorili dve menšie interné skupiny, ktoré sa venujú čiastkovým úlohám hlavného výskumu. V aktuálnom akademickom roku, 2021/2022, prebiehajú pilotné testovania. Krátke video približuje, ako  vnímajú zapojenie našej Fakulty a Univerzity do projektu MaTeK vedúci pracovníci, a taktiež doktorandi a študenti našej fakulty, ktorí na výskume určitým spôsobom podieľajú.

Riešenie projektu MaTeK na FMFI UK - video