32nd Spring conference on Computer Graphics

Dňa 27.4.2016 začína na zámku v Smoleniciach 34. ročník konferencie SCCG. Konferenciu organizuje FMFI UK spolu so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Matematickým ústavom SAV.


26. 04. 2016 22.13 hod.
Od: Roman Ďurikovič

Konferencia SCCG sa venuje projektom z oblasti počítačovej grafiky, spracovania obrazu a ich aplikácií a predstavuje platformu pre interakciu skúsených expertov z týchto oblastí s mladými talentovanými vedeckými pracovníkmi. Zborník konferencie je publikovaný v ACM Digital Library, vybrané články sú publikované v časopise Computers and Graphics (Elsevier).

Pozvaní rečníci:

  • Daniele Panozzo, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York
  • Franca Giannini, IMATI CNR, Taliansko
  • Remco C. Veltkamp, Universiteit Utrecht

Bližšie informácie: www.sccg.sk