Študentka Horňáčková ocenená v Študentskej osobnosti Slovenska

Dňa 17. decembra 2014 vyhlásili víťazov celonárodnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Držitelia ocenení v 11 kategóriách sú študenti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Medzi ocenenými je aj Mgr. Michaela Horňáčková, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorá bola ocenená v kategórii elektrotechnika, priemyselné technológie.


19. 12. 2014 07.31 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Do jubilejného desiateho ročníka v akademickom roku 2013/2014 predstavitelia fakúlt nominovali celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt organizuje Junior Chamber International – Slovakia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied, pričom generálnym partnerom pre akademický rok 2013/2014 je už tradične spoločnosť Skanska.

Podujatie má za cieľ zviditeľniť a predstaviť verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, vynikajúcich nielen v odbore, ale napr. aj v študentských odborných súťažiach, prípadne doktorandov s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešných umelcov či športovcov.