Seminár z fyziky plazmy - Sandra Ďurčányová, Ali Jamaati Kenari (30.11.2023)

vo štvrtok 30.11.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51


28. 11. 2023 10.50 hod.
Od: Anna Zahoranová

Prednášajúci: Mgr. Sandra Ďurčányová

Názov: Challenges in creating functional layers through atmospheric pressure plasma polymerization

Prednášajúci: Ali Jamaati Kenari (Masarykova univerzita Brno)

Názov: Comparative study of pea seeds treatment using various cold atmospheric - pressure plasma sources


Termín:
 30.11.2023, 14:00 hod., F2/51