Štruktúra, reakcie a vzácne procesy atómových jadier (projekt APVV)

Projekt si kladie dva hlavné ciele v oblasti jadrovej fyziky. Prvým je štúdium ťažkých a superťažkých jadier a reakcií s ich produkciou. Druhým cieľom je výskum veľmi zriedkavých procesov ako je napríklad interakcia atómových jadier s neutrínami.


01. 12. 2015 12.44 hod.
Od: Stanislav Antalic

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc., prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Mgr. Dušan Štefánik, PhD., Mgr. Boris Andel, Mgr. Pavol Mošať, Mgr. Miroslav Macko
Financovanie projektu: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, projekt APVV-14-0524
Obdobie riešenia projektu: 2015-2019
Linky: Projekt štúdia exotických atómových jadier 

Napriek mnohoročnému teoretickému a experimentálnemu výskumu nás dokážu vlastnosti jadier atómov stále prekvapiť. Doposiaľ objavujeme nové zaujímavé vlastnosti a snaha opísať procesy prebiehajúce v jadrách atómov naráža stále na mnoho nevyriešených problémov. Vývoj techniky nám však umožňuje študovať stále zriedkavejšie procesy a exotickejšie jadrá. Často však získavame z ich štúdia viac nových otázok ako odpovedí. Dôvodom je najmä akútny nedostatok experimentálnych údajov o syntéze a rozpade exotických jadier. 

Prvým cieľom projektu je výskum exotických atómových jadier najmä najťažších známych prvkov – tzv. superťažkých prvkov – ktoré reprezentujú najťažšie a najkomplexnejšie systémy jadrovej hmoty, ktoré môžeme študovať v laboratóriách. Z fyzikálneho hladiska sú nemenej zaujímave extrémne protónovo bohaté izotopy. Detailná spektroskopia a možnosti produkcie týchto jadier patria medzi veľké výzvy súčasnej jadrovej fyziky. Druhým cieľom je snaha o porozumenie základných vlastností neutrín. Konkrétne sa projekt zameriava na teoretické štúdium interakcie nízkoenergetických slnečných neutrín a reaktorových antineutrín, ako aj bezneutrínoveho dvojitého beta rozpadu jadier.