Seminár ODI - Daniela Tuparova (13.5.2024)

v pondelok 13.5.2024 o 14:00 hod. v miestnosti I/32


09. 05. 2024 23.34 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúca: prof. Daniela Tuparova, PhD. (South-West University Neofit Rilski, Bulgaria)

Názov prednášky: Teaching Informatics and ICT in Bulgarian Schools – Changes and Challenges

Termín: 13.5.2024, 14:00 hod., I 32

Anotácia: 
The Bulgarian school curriculums for subjects in the Informatics area will be presented. Some changes and challenges of education in informatics in primary and secondary schools will be discussed. Also didactical solutions of some of the challenges will be proposed.