Výzva na výberové konania

na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+


29. 11. 2021 14.16 hod.
Od: Patrik Kmetek

Dovoľujeme si vám oznámiť, že Oddelenie programu Erasmus+ (OPE RUK) spúšťa výzvu pre uchádzačov o STAFF mobility. Výzva sa týka ako záujemcov o mobility za účelom výučby (STA), tak i uchádzačov o mobilitu za účelom školenia (STT).

Online prihlášku môžu uchádzači podávať cez nasledovný odkazy: 

Deadline na podávanie online prihlášok (týka sa mobilít za účelom výučby - STA) stanovuje OPE RUK na 5.12.20211 o 23:59 hod.

Viac informácií o STA

Viac informácií o STT