Kontrolná etapa - študenti končiaci magisterské štúdium

Termín: do 28.5.2022


25. 05. 2022 12.21 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov magisterského štúdia končiacich v akademickom roku 2021/2022, aby:  

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia a ihneď oznámili e-mailom svojej študijnej referentke, že ukončili svoje skúškové obdobie
  • osobná účasť študenta na študijnom oddelení nie je potrebná

Termín: najneskôr 28.5.2022