Zomrel matematik doc. Jozef Vencko

Dňa 19. januára 2021 nás navždy opustil doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc. Odišiel dlhoročný kolega a priateľ, ďalší z dnes už nemnohých svedkov a pamätníkov počiatkov Katedry matematickej analýzy, jednej z predchodkýň dnešnej Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky.


23. 01. 2021 22.15 hod.
Od: Zbyněk Kubáček

Jozef Vencko sa narodil 9. novembra 1937. Po absolvovaní jedenásťročnej strednej školy vo Vranove nad Topľou začal v r. 1955 študovať matematiku na vtedajšej Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Vtedy asi netušil, že s touto fakultou a neskorším „matfyzom“ spojí svoj život na takmer šesť desaťročí. Na fakulte (najprv Prírodovedeckej, potom Matematicko-fyzikálnej, napokon FMFI) pracoval – ako píše v svojej spomienkovej knihe Boje za matfyz – „od roku 1960, teda plných 53 rokov ako pedagóg (s výnimkou povinnej vojenskej prípravy a prechodného pôsobenia v SAV)“. Ťažiskom jeho pôsobenia bolo  najmä učenie a organizačná práca – bol dlhoročným tajomníkom katedry, neskôr zastával funkciu prodekana fakulty a vedúceho Katedry matematickej analýzy. V období po roku 1989 podstatnou mierou prispel k vzniku študijného odboru manažérska matematika (pôvodne matematika - manažment), ktorý stále patrí k veľmi úspešným projektom našej fakulty. Záujem o dianie na fakulte nestratil ani po svojom odchode do dôchodku – mnohí si iste spomenú na jeho vystúpenie pri predstavovaní kandidáta na dekana fakulty v novembri 2018. 

Celým generáciám absolventov  matfyzu“ aj „prifuku“ bude meno Jozefa Vencka pripomínať prvý rok ich vysokoškolského štúdia matematiky: jeho prednáškami – s povestnými skúškami a čakaním na stoličke pred jeho kanceláriou – prešli za tie roky tisíce študentov. Pre kolegov a priateľov bude zasa spomienka naň neodmysliteľne spojená s množstvom príbehov z histórie fakulty. V jeho rozprávaní ožívali spolu s dnes už legendárnymi postavami (na čele s profesorom-zakladateľom Jurom Hroncom) aj osobnosti mimo sveta matematiky, ktorých životná dráha sa preťala s fakultným svetom (napríklad dr. Ivan Milec, diplomat z čias prvej československej republiky a druhej svetovej vojny, ktorý istý čas pôsobil na Katedre matematickej analýzy). Veľa energie venoval docent Vencko v poslednom období svojho života zachovaniu pamiatky dvoch významných osobností spojených s našou fakultou – Jura Hronca a Otakara Borůvku. Jeho iniciatívu ocenila aj Společnost Otakara Borůvky – začiatkom roku 2020 bol menovaný jej čestným členom. 

Jozef Vencko patril k významným osobnostiam našej fakulty a zostane v spomienkach svojich kolegov aj študentov. Česť jeho pamiatke!