Rok projektu MaTeK

Video EU Horizon2020 projektu MaTeK stručne predstavuje konzorcium a sumár aktivít, ktoré sa podarilo zorganizovať v roku 2021.


11. 01. 2022 22.41 hod.
Od: Mária Slavíčková

K výročiu roku behu projektu MaTeK sme v rámci konzorcia pripravili krátke video, v ktorom sme projekt stručne predstavili a zhrnuli aktivity, ktoré sme v roku 2021 zorganizovali. V priebehu spomínaného roku sme vytvorili tri výskumné tímy, ktoré sa stretávajú takmer na týždennej báze a riešia čiastkové úlohy súvisiace s hlavnou výskumnou otázkou projektu. V roku 2021 sme sa zúčastnili viacerých online konferencií v rámci Európy a Ázie, zorganizovali sme prvú letnú projektovú školu v Nórsku a niekoľko workshopov a seminárov na všetkých zapojených inštitúciách. „Twinningové“ aktivity podporujúce vytváranie inštitucionálnych sietí sú zabehnuté a dúfame, že dosiahneme aj dobré výsledky nášho výskumného snaženia. Krátke video je stručným sumárom projektových aktivít doplnené komentármi niektorých účastníkov projektovej letnej školy. 

Rok projektu MaTeK - video: https://www.youtube.com/watch?v=2jcI6t5oKxg