Opustil nás Pavel Bóna

V piatok 17.12.2021 nás po ťažkej chorobe vo veku 80 rokov navždy opustil náš kolega a dobrý priateľ docent Pavel Bóna.


20. 12. 2021 21.59 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Celý svoj pracovný život pôsobil na našej Katedre teoretickej fyziky. Odborne sa venoval najmä teoretickej a matematickej fyzike. Vyučovaním predmetov teoretickej, či kvantovej mechaniky ovplyvnil celé generácie slovenských fyzikov i matematikov. Aj v posledných rokoch svojho života aktívne prispieval k organizovaniu škôl teoretickej fyziky pre našich doktorandov. Docent Bóna bol zároveň prvým ponovembrovým predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave a významnou mierou sa zaslúžil o postavenie základov akademickej samosprávy na našej univerzite a na Slovensku. 

Česť jeho pamiatke!