Úspech slovenských fyzikov na súťaži v Rusku

Študenti a zamestnanci FMFI UK sa výraznou mierou podielali na príprave strieborného reprezetnačného tímu slovenských stredoškolákov.


07. 07. 2016 09.11 hod.
Od: František Kundracík

Reprezentačný tím slovenských stredoškolákov, na príprave ktorých sa významne podieľali naši študenti fyziky Michal Hledík a Matej Badin, veľmi úspešne reprezentoval svoju krajinu na Medzinárodnom Turnaji mladých fyzikov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 25. júna až 3. júla 2016 v Jekaterinburgu na hranici Európy a Ázie, keď v konkurencii 29 krajín získal strieborné medaily. Nadviazal tým na vynikajúce výsledky z predchádzajúcich rokov. Absolútne víťazstvo opäť obhájil Singapur.  

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je tímová súťaž pre stredoškolských študentov v riešení fyzikálnych problémov, ktorá ma za sebou 29-ročnú históriu. 5-členné družstvá riešia počas celého školského roka 17 vopred známych náročných a otvorených experimentálnych problémov, ktoré neskôr prezentujú a obhajujú pred inými družstvami a odbornou porotou. Reprezentáciu tvoria najlepší študenti, ktorí prešli regionálnymi a celoštátnym kolom súťaže a uspeli na výberovom sústredení. Slovensko sa TMF s podporou Ministerstva školstva SR zúčastňuje od jeho vzniku.

Silná pozícia Slovenska v súťaži sa potvrdila aj na diplomatickom poli, keď sa na zasadnutí organizačného výboru v dňoch 3. a 4. júla uskutočnila voľba prezidenta súťaže. Pozíciu obhajoval zástupca Slovenska doc. Martin Plesch, ktorému sa vo voľbách podarilo s prehľadom zvíťaziť. Povedie tak súťaž na medzinárodnom poli až do roku 2020.  

Vedúcim slovenskej delegácie bol doc. František Kundracik, predseda TMF na Slovensku.

Foto - Slovenský strieborný tím: Zľava: Martin Marek, Ádám Urbán, Matej Badin, Martina Sabová, Juraj Halabrín, Michal Hledík a Martin Gažo