NEMECKO - Štipendiá DAAD na pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

uzávierka prihlášok: 16.1.2023


06. 12. 2022 17.48 hod.
Od: Juraj Tóth

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty
(1 – 6 mesiacov), 1200 eur/mesiac
Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do marca 2024. 

Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov
(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac
Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023. 

Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD
(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac
Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023.

Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry
(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac
Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023.

Bližšie informácie sú k dispozícií aj na FB: https://bit.ly/3F5oqSj