Veľvyslanectvo mladých

13. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých je určený študentom stredných a vysokých škôl.


15. 02. 2023 14.04 hod.
Od: Iveta Gašparová

Agentúra Star production pripravila v poradí 13. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých.  Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.  Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

Uzávierka prihlášok a projektov je 15. apríla 2023 

Ústredná téma: ESG (Enviro – Social – Governance)

Identifikuj  nevyriešené sociálne, environmentálne a spoločenské  problémy svojho mesta, regiónu, štátu a navrhni riešenie. 

TÉMA PRE VYSOKÉ ŠKOLY: Ako zlepšiť spoločenskú a sociálnu oblasť, ekonomickú situáciu v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, turizmu na Slovensku, finančnú gramotnosť. 

Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je  podporovaný  diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Víťazov čakajú finančné odmeny, jazykové kurzy, stáže  a iné zaujímavé ceny. Finalistov návšteva Európskeho parlamentu.

Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu životav našej spoločnosti. Na všetko, čo chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so životným prostredím,  s výstavbou, rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne... Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl. 

Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku. 

Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom  jazyku posielajte na lubica.janegovastarproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/

Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepší autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia projektov je naplánovaná na 13. júna 2023. 

Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny.  

Ďalšie informácie na:  www.velvyslanec-mladych.sk