Opustil nás profesor Korbaš

V nedeľu 21.8.2022 ráno nás vo veku 67 rokov opustil prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. z Katedry algebry a geometrie.


21. 08. 2022 16.29 hod.
Od: Daniel Ševčovič

S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dnes ráno nás vo veku 67 rokov navždy opustil prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. z Katedry algebry a geometrie. Profesor Korbaš po absolvovaní našej fakulty pôsobil na Akadémii vied. Neskôr sa vrátil na fakultu, kde pôsobil ako docent a profesor matematiky. Profesor Korbaš patril k významným slovenským matematikom, ktorý sa podstatnou mierou zaslúžil o rozvoj diferenciálnej a algebraickej topológie. Je autorom viacerých monografií a učebníc z globálnej analýzy, topológie a algebry. Aktívne pôsobil ako člen našej vedeckej rady ako aj rady agentúry VEGA. Dlhé roky viedol a garantoval úspešné magisterské a doktorandské študijné programy počítačovej grafiky, geometrie a topológie. Vychoval piatich doktorandov.

Odchodom profesora Júliusa Korbaša stráca naša fakulta a odborná komunita vzácneho kolegu a dobrého človeka. Česť jeho pamiatke!


Posledná rozlúčka s profesorom Korbašom sa uskutoční vo štvrtok 25.8.2022 o 15:00 hod. v kaplnke pri cintoríne v Malej Pake (zádušná omša  o 14:30 hod.)