Meteorický roj Tau Herkulíd

Letecká a pozemná expedícia za pozorovaním výnimočného meteorického roja Tau Herkulíd systémami AMOS


13. 06. 2022 22.59 hod.
Od: Juraj Tóth

Na termín 31.5.2022 bolo viacerými vedeckými tímami predpovedané stretnutie atmosféry Zeme s časticami pochádzajúcimi z kométy 73P/Schwasschmann-Wachmann 3. Táto kométa Jupiterovej rodiny bola objavená v Hamburgu v roku 1930. V roku 1995 bol pozorovaný rozpad tejto kométy na mnoho jadier, okrem iného aj z Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK v Modre. Práve častice uvoľnené pred 27 rokmi mali vyvolať meteorický dážď roja Tau Herkulíd.

Najlepšie geometrické a pozorovacie podmienky pre tento úkaz mali nastať nad juhozápadom USA, preto aj slovenská expedícia zamierila do okolia mesta Tucson v Arizone, pričom bola rozdelená na leteckú a pozemnú časť.

Letecké pozorovania meteorov prebehli v spolupráci medzinárodného konzorcia vedcov z Austrálie, Francúzska, Nemecka a Slovenska (zúčastnil sa J. Tóth, FMFI UK).

Simultánne pozorovania sa uskutočnili aj z pozemných staníc na troch vopred zvolených lokalitách vybavených mobilnými celooblohovými systémami AMOS, vrátane spektrálnych kamier, ktoré obsluhovali T. Paulech (AGO Modra) a P. Vereš (Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, USA). Obe zložky koordinoval doc. Juraj Tóth s cieľom pozemné pozorovania efektívne spojiť s pozorovaniami z lietadla, ktoré prelietalo nad danou lokalitou.

Expedície sa zúčastnili s vlastnými prístrojmi taktiež kolegovia z Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, Krajskej hvezdárne v Žiline, Slovenskej astronomickej spoločnosti a Slovenského zväzu astronómov v zložení S. Kaniansky, J. Mäsiar, R. Barsa a J. Ambróz v spolupráci s Vatikánskym observatóriom na Mt. Graham a asociáciou TAAA v Chiricaua, AZ.

Predpoveď o zvýšenej meteorickej aktivite sa naplnila a dokonca prekonala pôvodné konzervatívne očakávania. Vysoké počty pozorovaných meteorov z lietadla, zaznamenané svetelné stopy meteorov spolu z ich spektrami boli reportované aj z pozemných staníc. Teraz celý tím čaká časovo náročná práca na spracovaní záznamov a analýze dát. Pozorovanie zároveň potvrdilo dynamické modely úniku hmoty z kométy a prvýkrát v histórii sa tiež podarilo úspešne predpovedať a zároveň odpozorovať meteorický roj pochádzajúci z dramatického rozpadu materskej kométy, čo nám umožňuje nahliadnuť do zloženia a dynamických procesov typických pre tieto primitívne telesá Slnečnej sústavy.