Ocenenie pedagógov FMFI UK pri príležitosti Dňa študentstva

Dňa 25.11.2016 pri príležitosti Dňa študentstva dekan FMFI UK prof. Jozef Masarik odovzdal poďakovanie jedenástim vynikajúcim pedagógom fakulty.


01. 12. 2016 12.35 hod.
Od: Tomáš Vinař

Každý rok si Univerzita Komenského v tomto období pripomína prácu, rekapituluje a spomína na výnimočné výsledky na nej pôsobiacich pedagógov a študentov. Z našej fakulty sa na univerzitnej slávnosti zúčastnia obyčajne traja učitelia, vynikajúcich učiteľov však máme na fakulte podstatne viac. Od roku 2015 je preto na fakulte tradíciou oceňovať vynikajúcich učiteľov pôsobiacich na jednotlivých katedrách. 

 

V tomto roku boli pri tejto príležitosti na návrh vedúcich katedier ocenení: Mgr. Peter Novotný (KMANM), doc. Jaroslav Guričan (KAGDM), doc. Beáta Stehlíková (KAMŠ), doc. Karol Hensel (KAFZM), doc. Tomáš Roch (KEF), doc. Karol Holý (KJFBF), prof. Peter Prešnajder (KTFDF), doc. Martin Stanek (KI), dr. Andrej Blaho (KAI), Dr. Roman Hrušecký (KZVI) a Dr. Dana Mašlejová (KTVŠ). 

 

"Naše školstvo prechádza ťažkým obdobím permanentných pseudopremien i hľadania novej koncepcie. Historický čas sa počíta na stáročia, čas práce pedagóga na minúty, hodiny, ktoré sú mozaikou niekoľkých desaťročí. Snažme sa preto využiť tento čas, aby sme seba aj svojich študentov čo najviac obohatili o nové poznatky. Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia, ako skonštatoval J.A. Komenský", povedal pri príležitosti odovzdania ocenení prof. Jozef Masarik, dekan FMFI UK. "Ďakujem vám všetkým, ktorí odkaz Komenského napĺňate do ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky rozvinutý, vzdelaný absolvent našej fakulty."