Obhajoba dizertačnej práce - Candan Çelik (13.6.2022)

v pondelok 13.6.2022 o 14:00 hod. v miestnosti M/125


25. 05. 2022 12.45 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 13. jún 2022 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/125 

Téma dizertačnej práce: Multivariate Markovian Models of Biological Processes

Uchádzač: Candan Çelik

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Ján Filo, CSc., doc. Mgr. Lenka Filová, PhD., doc. RNDr. Katarína Janková, CSc., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., Mgr. Branislav Novotný, PhD.
Oponenti: doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD., Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., Dr. Nikola Popovic

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN