APVV Slovensko - Ukrajina 2021

Aktualizácia verejnej výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine


17. 06. 2022 10.39 hod.
Od: Martina Sandanusová

V súvislosti so situáciou na Ukrajine a s ňou súvisiacou podporou ukrajinských vedcov Agentúra na podporu výskumu a vývoja aktualizovala Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-UA 2021. Uvedené záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2022 a v celom rozsahu nahrádzajú doterajšie Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-UA 2021.

Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-ukrajina-2021.html?tab=forms_and_electronic_system