Roger Penrose získal Nobelovu cenu za fyziku

Nobelovu cenu za fyziku udelili včera britskému teoretickému fyzikovi, matematikovi a filozofovi vedy Sirovi Rogerovi Penroseovi z Oxfordskej univerzity.


07. 10. 2020 12.18 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Cenu získal za objav, že robustnou predikciou všeobecnej teórie relativity je tvorba čiernych dier. Cenu si rozdelí spolu s nemeckým astrofyzikom Reinhardom Genzelom a americkou astronómkou Andreou Ghezovou.

Profesor Penrose minulý rok navštívil našu fakulty pri príležitosti konferencie Quantum spacetime ‘19 (11. – 14. februára 2019). Podujatie vyvrcholilo 15. februára verejnou prednáškou Sira Rogera Penrosea na tému Vidíme Hawkingove body v žiarení kozmického pozadia? Vo svete je známy nielen ako vynikajúci vedec, ale aj ako výborný popularizátor vedy. Je autorom množstva úspešných kníh určených pre širokú verejnosť a za jeho prácu v tejto oblasti mu bola v roku 2011 udelená cena Fonseca Prize.

Je pre našu fakultu, celú Univerzitu Komenského i Slovensko nesmiernou cťou, že na našu fakultu zavítala jedna z najvýznamnejších súčasných osobností svetovej vedy a poznania, akou je profesor Roger Penrose - čerstvý držiteľ Nobelovej ceny za fyziku.