Opustil nás Peter Tomcsányi

Vo štvrtok 4.3.2021 nás vo veku 59 rokov opustil významný informatik a didaktik informatiky, kolega a priateľ RNDr. Peter Tomcsányi, PhD.


08. 03. 2021 18.58 hod.
Od: Ivan Kalaš

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 4.3.2021 nás vo veku 59 rokov opustil významný informatik a didaktik informatiky, kolega a priateľ RNDr. Peter Tomcsányi, PhD., ktorý celý svoj život zasvätil práci na našej fakulte a práci v prospech rozvoja vzdelávania informatiky. Od ukončenia štúdia informatiky v roku 1985 venoval práci v oblasti vzdelávania informatiky – na Slovensku aj medzinárodne – každý svoj deň. Pracoval na vtedajšom Ústave aplikovanej informatiky UK, v univerzitnom a fakultnom výpočtovom stredisku, a napokon od roku 2000 na Katedre základov a vyučovania informatiky a terajšej KDMFI. Nesmierne veľa svojej tvorivej práce a energie venoval medzinárodným informatickým súťažiam, ostatných 10 rokov najmä práci v medzinárodnom výbore súťaže iBobor. Kolegovia z tejto početnej komunity – od Austrálie, cez Indiu a Slovensko až po Kanadu – posielajú Kondolencie rodine a spolupracovníkom.

Doktor Tomcsányi bol výborný odborník a pedagóg, inšpirujúci a náročný na študentov a na seba, vždy ochotný poradiť a prispieť svojou prácou. Bol vynikajúci tvorca medzinárodne akceptovaných edukačných prostredí na učenie sa programovania a inovatívnou, uznávanou kapacitou v medzinárodnej logovskej komunite. S jeho odchodom stráca slovenská a medzinárodná komunita didaktikov informatiky jednu zo svojich kľúčových osobností súčasnosti. Česť jeho pamiatke.